Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025

Strategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025

Trwają prace nad dokumentem strategii rozwoju gminy Rudniki na lata 2015-2025. Strategia ta ma być dokumentem, który pokaże kierunki rozwoju gminy. Będzie więc pewnego rodzaju scenariuszem długofalowych działań gminy. Dla potrzeb opracowania strategii została powołana Rada Liderów Lokalnych składająca się z przedstawicieli różnych instytucji, reprezentantów młodzieży, szkół, kultury itp. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w prace nad tym dokumentem i wnieśli swoje pomysły i spostrzeżenia.

W chwili obecnej Instytut Badawczy IPC sp. z o.o. przygotowuje wstępny projekt strategii do którego będziemy wnosić uwagi. Projekt ten zostanie również przedstawiony radnym na sesji Rady Gminy Rudniki.

I w tym miejscu chcemy poinformować, że każdy mieszkaniec naszej gminy będzie mógł wnieść swoje uwagi do strategii przed jej zatwierdzeniem przez radę gminy w trybie tzw. konsultacji społecznych. O terminie konsultacji poinformujemy na stronie internetowej w stosownym czasie.

Informujemy ponadto, że trwają również prace nad strategiami rozwoju dla Powiatu Oleskiego i dla Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”. Są to sprawy dla nas ważne zwłaszcza strategia LGD, gdyż od tego dokumentu będą zależały możliwości i kierunki działania w przyszłym okresie programowania. To my sami możemy teraz zdecydować na jakiego rodzaju projekty będziemy mogli składać wnioski w kolejnych latach i pozyskiwać na nie pieniądze.

Już dziś sygnalizujemy o konieczności zaangażowania się mieszkańców gminy Rudniki w proces konsultacji społecznych tych wszystkich dokumentów, o czym będziemy na bieżąco informować na naszej stronie internetowej.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas