Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie zaprasza pracodawców z terenu gminy Rudniki i całego powiatu oleskiego do wzięcia udziału w projekcie dotyczącym zwiększenia możliwości zatrudnienia osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby powyżej 29 roku życia, zarejestrowane w urzędzie pracy, zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, w tym zwłaszcza:

  • kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby o niskich kwalifikacjach,
  • osoby posiadające co najmniej 1 dziecko do szóstego roku życia.

Wnioski składa się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie lub można wysłać pocztą.

Szczegółowych informacji udziela Katarzyna Jachymska w PUP w Oleśnie pokój nr 12 lub telefonicznie 34) 35 05 988.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas