logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Gminny Turniej Sołectw - Sołtysiada 29.08.2015r.

Sołtysiada 1.jpeg

REGULAMIN   

GMINNEGO  TURNIEJU  SOŁECTW

„SOŁTYSIADA 2015”

  1.  ORGANIZATOR:

            Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach ul. Okólna 2, 46-325 Rudniki, tel. 34-3595068, 
             e-mail:

            Współorganizator:

            Urząd Gminy w Rudnikach  ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki, tel. 34-3595072,
            e-mail:

  1.   CELE:   integracja, rywalizacja, zabawa, humor
  2.  TERMIN I  MIEJSCE:  29 SIERPNIA 2015 / SOBOTA/, godz. 15.00

            Boisko sportowe w RUDNIKACH .

  1. ZASADY  UCZESTNICTWA :

            W turnieju uczestniczą  reprezentacje wsi sołeckich  z terenu Gminy Rudniki.

            Drużyna powinna liczyć  6 osób, w tym obowiązkowo sołtys i 1 kobieta.

            Ostateczny termin zgłaszania reprezentacji do Turnieju  upływa  z dniem 14 sierpnia 2015. Karta zgłoszenia w załączniku.

            Miejsce składania kart  zgłoszeń: GOKSiR w  Rudnikach ul. Okólna 2 , 46-325 Rudniki tel. 34 3595068 lub drogą e-mailową:
           

  1. PUNKTACJA :

          Za pierwsze miejsce - 3 pkt,II – dwa pkt., III – 1 pkt. W przypadku  remisu zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja  
           zaproponowana przez organizatora.

          Nad prawidłowością przebiegu konkurencji czuwać będzie Komisja, w skład której wchodzą: Wójt Gminy Rudniki oraz powołani przez
          niego członkowie. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

  1.  NAGRODY :

           Za zajęcie I miejsca drużyna otrzymuje Puchar i nagrodę finansową. Pozostałe drużyny otrzymająokreślone gratyfikacje finansowe za
           udział w Turnieju.

  1. KONKURENCJE:   
     

1. „Trzy trafienia”- rzuty piłką do kosza . 3 wytypowane osoby z drużyny.Każda osoba wykonuje 3 rzuty. Liczy się suma trafionych rzutów

2. „Zakręceni” – hula-hop. Po jednej osobie z każdej drużyny – mężczyzna. Zaczynają wszyscy razem .Na komendę „start”. Wygrywa ten kto  najdłużej nieprzerwanie kręci hula-hop.

3 „Wyścig na skrzynkach” – uczestniczy 5 osób z drużyny. Uczestnicy  stają jeden za drugim na skrzynkach po napojach. Ilość skrzynek jest o  jedną mniej niż ilość osób biorących w zabawie . Zawodnicy muszą poruszać się do przodu , na określonym odcinku wyścigu, poprzez przekładanie kolejnych skrzynek, przy czym żaden z nich  nie może dotknąć podłoża. Wygrywa drużyna z najlepszym czasem .

4 „Sztafeta z atrakcjami” . Uczestniczy 5 osób z drużyny. Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

5. „Wyścig na trzech nogach” – uczestniczą 4 osoby, połączone w dwie pary. 2 nogi mają związane szarfą. Pokonują wspólnie określony odcinek wyścigu, po czym następuje przełożenie szarfy na nogi drugiej pary , która wraca do mety . Wygrywa drużyna z najlepszym czasem.

Oprócz 5 wymienionych konkurencji przygotowane będą jeszcze 3 konkurencje „niespodzianki”.

  1.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

        - organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i ostatecznej jego interpretacji.

        - o ilości konkurencji decyduje organizator.

        -  W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzja ostateczną.

        -  Udział w turnieju jest dobrowolny i każdy uczestnik bierze udział własną odpowiedzialność.

        -  Uczestnicy Turnieju są objęci ubezpieczeniem NW

        KARTA ZGŁOSZENIA DOCXkarta zgłoszenia-sołtysiada2015.docx