Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Komunikat

KOMUNIKAT

Zgodnie z pismem Wojewody Opolskiego z dnia 13.08.2015 r. wskazującym zasadność szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, pomimo nie ujęcia Gminy Rudniki w „Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej” prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach informujemy, że rolnicy u których wystąpiły straty w uprawach kukurydzy, ziemniaków, buraków, roślin strączkowych, użytkach zielonych itd. mogą składać wnioski w celu oszacowania zakresu i wysokości szkód spowodowanych suszą.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Rudnikach w sekretariacie (pok. nr 2, I piętro).

Przypominamy, że niezbędnym kryterium szacowania strat przez komisję jest stwierdzenie straty w uprawach przed zbiorami.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 27.01.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 187 z późn.zm.) ARiMR może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych w przypadku gdy:

  • władze oficjalnie uznają wystąpienie klęski żywiołowej
  • straty w produkcji przekroczą 30 % średniej produkcji w okresie trzech ostatnich lat.

PDFWniosek dotyczący wystąpienia szkody.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas