Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

"Giełda pomysłów"

 „Giełdy pomysłów”

Przedstawiamy poniżej pomysły, które wpłynęły od mieszkańców gminy Rudniki. Zostały one zebrane w poniższym wykazie. Na najbliższej sesji radni ułożą listę rankingową z wszystkich propozycji. Następnie zostaną one wstępnie  skosztorysowane i w zależności od możliwości budżetowych, zgodnie z hierarchią będą wprowadzone do planu budżetu gminy na rok 2016.

Lp.

Wnioskodawca

Tytuł projektu/Cel

Data wpływu

Uwagi

1.

Sołectwo Jelonki

Remont budynku gminnego

29.07.2015 r.

 

2.

Damian Troczka

Lider Odnowy Wsi Mostki

Promujemy sport – przeciwdziałamy otyłości

02.08.2015 r.

 

3.

Stowarzyszenie „Zdrowe Środowisko do Życia” w Julianpolu i Jaworznie

Wykonanie aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego gminy Rudniki w zakresie niezbędnym do zlikwidowania wszystkich obszarów wyznaczonych pod budowę farmy wiatrowej w gminie Rudniki

06.08.2015 r.

 

4.

Katarzyna Wierszak

Słowików

Utworzenie bezpiecznego kąpieliska na terenie zalewu w Młynach

10.08.2015 r.

 

5.

Łukasz Kałwak

Anna Szmatuła

Rudniki

  1. Zagospodarowanie dzikiego wysypiska śmieci przy drodze na Łazy
  2. Zagospodarowanie pasów zieleni przy „Biedronce”
  3. Partycypacja w kosztach związanych z budową nowego ogrodzenia cmentarza w Rudnikach
  4. Wykończenie i rozbudowa plebanii w celu zagospodarowania na pokoje gościnne itp.
  5. Teren inwestycyjny w Rudnikach przeznaczyć i oddać np. rodzinie wielodzietnej, która wykorzystała by ten teren rolniczo lub w inny sposób.

 

 

11.08.2015 r.

 

6.

Anna Krzykowiak

Sołtys wsi Mostki, Polesie

Budowa linii słupów oświetleniowych na drodze łączącej wieś Mostki i Polesie, montaż 5 lamp oświetleniowych i podwieszenie na tych słupach światłowodu (firma PROTONET)

13.08.2015 r.

 

7.

Rada Rodziców Jaworzno

Nasza siłownia szansą na aktywność mieszkańców

13.08.2015 r.

 

8.

Rada Rodziców Jaworzno

Szkolna Zatoczka autobusowa

13.08.2015 r.

 

9.

Rada Rodziców Jaworzno

Monitoring szkoły – zapobieganie zagrożeniom

13.08.2015 r.

 

10.

Tomasz Chorzelski

Instalacja oświetlenia ulicznego w Hajdamakach

 

13.08.2015 r.

 

11.

OSP, LZS, Stowarzyszenie Razem dla Żytniowa, Sołtys

Zagospodarowanie terenu między Ośrodkiem Zdrowia a posiadłością Państwa Sieradzkich

13.08.2015 r.

 

12.

Rada Sołecka Chwiły

Zagospodarowanie placu przy Sali Spotkań Wiejskich w Chwiłach

 

14.08.2015 r.

 

13.

Bogusława Kaczmarek

Odcinek

Budowa oświetlenia ulicznego w Odcinku

14.08.2015 r.

 

14.

Urszula i Damian Sobańtka

Młyny

Budowa oświetlenia ulicznego w Młynach/Odcinku

14.08.2015 r.

 

15.

OSP Cieciułów

Damian Sowa

Zagospodarowanie stawu w Cieciułowie przy szkole

14.08.2015 r.

 

16.

Stasiak Zofia

Rudniki

  1. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Żeromskiego
  2. Budowa chodnika wzdłuż ul. Żeromskiego
  3. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Żeromskiego w kierunku   Młyny-Janinów
  4. Budowa drogi asfaltowej od ul. Żeromskiego w kierunku Młyny-Janinów

 

18.08.2015 r.

Zgłoszenie po terminie

17.

Bogusława Kaczmarek, Mieszkańcy Odcinka i Janinowa, rodzice uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum

Dofinansowanie dowozu uczniów z Odcinka i Janinowa do szkoły w Dalachowie i gimnazjum w Rudnikach

19.08.2015 r.

Zgłoszenie po terminie

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas