Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

o zwołaniu na dzień 31 sierpnia 2015  roku /poniedziałek/ godz. 13.00 VIII sesję Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Prezentacja założeń do „Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025”.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników – uchwała Nr VIII/57/2015;
  2. w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Wójta Gminy Rudniki – uchwała Nr VIII/58/2015;
  3. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2015 roku” – uchwała Nr VIII/59/2015;
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – uchwała Nr VIII/60/2015;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr VIII/61/2015;
 6. Analiza zgłoszonych wniosków do „Giełdy pomysłów” – utworzenie listy rankingowej zadań do realizacji w budżecie gminy na 2016 rok.    
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych za rok szkolny 2014 – 2015 oraz przegląd placówek oświatowych na terenie gminy.
 9. Zamknięcie sesji.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas