Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

unieważnienie postępowania

UNIEWAŻNIENIE  POSTĘPOWANIA O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO  NA WYKONANIE SYSTEMU MONITORINGU SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY RUDNIKI.

ZESTAWIENIE OFERT OSTATECZNYCH

Lp. Nazwa oferenta Cena oferty
1. HYDRO-PARTNER Sp. z o.o.
ul. Gronowska 4a
64-100 Leszno
Wykonanie monitoringu:
Netto 103 500,00 zł
Brutto 127 305,00 zł
Roczne koszty eksploatacji:
Netto 23 000,00 zł
Brutto 28 290,00 zł
Łączna ilość punktów  72,54
2. WASKO S.A.
ul. Berbeckiego 6
44-100 Gliwice
Wykonanie monitoringu:
Netto 176 888,00 zł
Brutto 217 572,24 zł
Roczne koszty eksploatacji:
Netto 1 950,00 zł
Brutto 2 398,50 zł
Łączna ilość punktów 70,96
3. GDF POLSKA Spółka z o.o.
ul. Ekologiczna 17/23
02-798 Warszawa
Wykonanie monitoringu:
Netto 127 648,00 zł
Brutto 157 007,04 zł
Roczne koszty eksploatacji:
Netto 2 600,00 zł
Brutto 3 198,000 zł
Łączna ilość punktów 79,26

Zamawiający unieważnia postępowanie z powodu  przekroczenia budżetu zadania ujętego w planie finansowym inwestycji  w 2015 r. we  wszystkich złożonych ofertach.

Planowany budżet zadania wynosi  100 000,00 zł.

Dziękujemy  wszystkim oferentom za udział w postępowaniu.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas