logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

XXIV Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej w Rudnikach

 Międzynarodowy Konkurs  Plastyki  Obrzędowej

         Święta, zwyczaje  i obrzędy  ludowe towarzyszą nam od stuleci. Są one  świadectwem ciągłości naszych pięknych tradycji i naszej tożsamości, to nasze dziedzictwo, które należy ocalić od zapomnienia. Z takim zamysłem przed 24 laty zorganizowaliśmy w Ośrodku  Kultury w Rudnikach pierwszy Konkurs Plastyki Obrzędowej , który od 14 lat ma wymiar  imprezy międzynarodowej. Przedmiotem konkursu jest wykonanie prac plastycznych związanych z  obrzędowością i kultywowanymi  zwyczajami ludowymi w cyklu rocznym. Głównymi celami tego wyjątkowego w skali wojewódzkiej przedsięwzięcia są : promowanie twórczości  artystów ludowych, upowszechnianie tradycji oraz rozbudzanie zainteresowania sztuką ludową wśród dzieci i młodzieży. 

 W tegorocznej edycji konkursu  udział wzięło 163 uczestników   / w tym 83 osoby dorosłe  i 80 dzieci/ reprezentujących  7 województw : opolskie, śląskie, dolnośląskie ,łódzkie , świętokrzyskie , wielkopolskie, kujawsko-pomorskie oraz z Jawornika w Czechach. Przedstawili oni 196 prac,  w tym 28 prac zbiorowych. Zgodnie z regulaminem dokonano oceny prac w czternastu regulaminowych kategoriach z podziałem na dorosłych twórców i dzieci.  Nagrodami finansowymi , rzeczowymi i książkowymi obdarowano ponad 100 osób.

             W uroczystości podsumowania konkursu i otwarcia wystawy oprócz licznie zgromadzonych twórców oraz  dzieci i młodzieży, udział wzięli zaproszeni goście : wójt gminy –Andrzej Pyziak, wicestarosta Powiatu Oleskiego – Roland Fabianek, prezes  Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Opolu – Helena  Wojtasik , Kierownik działu WGD OODR w Łosiowie – Renata Wojas, dyrektor Muzeum w Praszce – Zbigniew Szczerbik  dyrektor BOOS w Rudnikach – Elżbieta Ciszkiewicz ,  Skarbnik Gminy Rudniki – Beata Wolf-Morawiak, kierownik placówki terenowej KRUS w Oleśnie – Bożena Dubas, redaktor kwartalnika i portalu internetowego MOJE KGW – Magdalena Sałata oraz przedstawiciele Komisji Kultury Rady Gminy Rudniki – Henryk Pakuła i Bogusława Kaczmarek.

W ludowy klimat imprezy wprowadził zebranych występ zespołu „Rudniczanie”. Organizatorem przedsięwzięcia był  Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Rudnikach.

     Wystawę pokonkursową oglądać można od 18  do 30 września w godzinach pracy Domu Kultury. 

     Serdecznie zapraszamy


********************************************************************************************************************************************************************

   P R O T O K Ó Ł z  dnia 16 września 2015 roku z posiedzenia Komisji  Oceniającej  prace zakwalifikowane do  udziału  w 
XXIV MIĘDZYNARODOWYM  KONKURSIE
PLASTYKI  OBRZĘDOWEJ  W   RUDNIKACH

Organizator : Gminny Ośrodek Kultury Sportu Rekreacji w Rudnikach

Współorganizatorzy :

Gmina Rudniki

Urząd Marszałkowski w Opolu

Starostwo Powiatowe w Oleśnie

Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu

Muzeum Ziemi Wieluńskiej

Muzeum w Praszce

OODR w Łosiowie

MOJE KGW – Ogólnopolski Portal Internetowy Kół KGW

Komisja konkursowa w składzie :

  1. Bogdan Jasiński – przewodniczący komisji – etnograf MWO
  2.  Izabela Jasińska – etnograf  Muzeum Śląska Opolskiego
  3. Maria Feliks – etnograf Muzeum w Praszce
  4. Tomasz Spychała – etnograf Muzeum Ziemi Wieluńskiej
  5. Małgorzata Lukas – instruktor GOKSiR w Rudnikach

Stwierdziła, że w konkursie udział wzięło  163  uczestników/ w tym 83 osoby dorosłe i  80 dzieci/ reprezentujących 7 różnych  województw /opolskie, śląskie, dolnośląskie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie/ oraz z Javornika w Czechach.

Przedstawili oni 196 prac, w tym 28  prac zbiorowych.

         Zgodnie z regulaminem  dokonano oceny w 14 kategoriach tematycznych
     z podziałem na twórców dorosłych i dzieci.

      1- Zdobienie jaj wielkanocnych- metoda rytownicza

2 Zdobienie jaj wielkanocnych – metoda batikow

3- Zdobienie jaj wielkanocnych - inne techniki zdobienia

      4- Koszyczki wielkanocne

      5- Palmy wielkanocne

      6- Wieńce dożynkowe-tradycyjne korony żniwne

      7- Wieńce dożynkowe – inne formy artystyczne

       8- Maski, przebrania kolędnicze, gwiazdy kolędnicze

       9- Kukły „Marzanny”

      10- Tradycyjne ozdoby choinkowe

      11- Szopki bożonarodzeniowe

      12- Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki świąteczne

      13-Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe -kwiaty z bibuły i papieru, wieńce

       14- Tradycyjne ozdoby bibułowe i papierowe – pająki, rózgi weselne i inne ozdoby nawiązującedo lokalnych tradycji zdobnictwa

Biorąc pod uwagę zgodność z tradycją i kulturą regionu, staranność i technikę wykonania  oraz  ogólne wrażenie artystyczne  prezentowanych prac przyznano następujące nagrody , z podziałem na kategorię twórców dorosłych i dzieci :

W  kategorii : ZDOBIENIE  JAJ  WIELKANOCNYCH

                        z podziałem na techniki zdobienia :

Metoda rytownicza

I  miejsce – Edeltrauda Krupop - Kamień Śląski /opolskie/ 

I miejsce – Edeltroud  Fornol – Kąty Opolskie                        

II miejsce – Gabriela Waliczek – Domecko                      

III miejsce – Sabina Karwat – Jełowa /opolskie/                                                  

     oraz   wyróżnienia

     Gertruda Kleman - Opole /opolskie/                               

     Stefania Topola – Opole /opolskie/                                 

Metoda batikowa

I miejsce – Halina Jakubowska – Tułowice /opolskie/              

II miejsce – Maria Kieleczawa – Wrocław /dolnośląskie/          

III miejsce – Irena Maksymczak – Przemków /dolnośląskie      

     oraz dwa wyróżnienia:

Jadwiga Chromik – Kluczbork                                       

Katarzyna Warchulska-Dzidzio- Praszka                        

     Inne techniki zdobienia

I  miejsce – Edyta Haratyk – Wrocław /dolnośląskie/              

II miejsce –Wanda Brodna – Praszka /opolskie/             

III miejsce –Barbara Sterczewska  - Praszka /opolskie/      

oraz trzy  wyróżnienia :

Anna Gędziorowska Praszka /opolskie/                                    

Anna Kośna – Opole /opolskie/                                       

Anna Pluskota – Praszka /opolskie/                                

W kategorii  DZIECI bez podziału na techniki zdobienia jaj:

I miejsce – Teresa Waliczek – Domecko /opolskie/          

II miejsce – Emilia Waliczek – Domecko /opolskie/         

II miejsce – Zuzanna Karwat – Jełowa /opolskie/            

III miejsce – Kamil Wojdyła – Opole /opolskie/              

oraz 5 wyróżnień:

PSP Żytniów kl. VI                                                         

PSP Żytniów kl. V                                                           

PSP Żytniów kl. III                                                          

Laura Materak – PSP Żytniów                                        

Paulina Łuczak – PSP Żytniów                                       

=====================================================

W kategorii: PALMY  WIELKANOCNE

dwa wyróżnienia

Daniela Mońka – Zajączki /śląskie/                                 

Krystyna Hombek – Praszka /opolskie/

W kategorii:  DZIECI  PALMY WIELKANOCNE

sześć wyróżnień:

PSP Żytniów                                                                   

PSP Dalachów Filia Rudniki kl. II                                            

Izabela Sieradzka kl. VI PSP Dalachów                                    

PSP Cieciułów kl. V                                                        

Szkoła Filialna w Kolonii Lisowice                                 

PSP w Cieciułowie Oddział Przedszkolny grupa 4-5 latki        

=====================================================

W kategorii  - KOSZYCZKI WIELKANOCNE

dwa wyróżnienia:

Agnieszka Cieleban – Złochowice woj. śląskie

Anna Pawlaczyk – Bobrowa                                           

     ======================================================

W kategorii DZIECI  - KOSZYCZKI WIELKANOCNE:

     Wyróżnienie:
     Klaudia Kałwak – PSP Dalachów                          

    =======================================================

W kategorii :

TRADYCYJNE WIEŃCE  DOŻYNKOWE

I miejsce – Sołectwo Młyny - Mariola Karmańska            

II miejsce – Sołectwo Łazy – Leokadia Malinowska                

III miejsce – Sołectwo Żytniów – Halina Janicka            

oraz sześć wyróżnień

Sołectwo Rudniki – Zofia Jaworek                                  

Sołectwo Jaworek – Wiesława Grzybowska                    

Sołectwo Chwiły – Bożena Chęcińska                               

Sołectwo Bugaj – Małgorzata Dybich (mała korona)               

Sołectwo Bobrowa – Anna Pawlaczyk                            

Sołectwo Ligota Turawska                                                       

    W kategorii inne formy artystyczne : 

     I miejsce – Sołectwo Odcinek – Bogusława Kaczmarek  

     II miejsce – Sołectwo Bugaj – Małgorzata Dybich          

     III miejsce – Sołectwo Jelonki – Krystyna Wolna           

wyróżnienie:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Raciszynie ze szkołą Filialną
w Kolonii Lisowice                                                                   

=======================================================

W kategorii: SZOPKI BOŻONARODZENIOWE

I miejsce – Józef Bogusławski – Sieradz        woj. łódzkie                    

II miejsce – Grzegorz Kołaczek – Wieluń                                  

     III miejsce – Zygmunt Kędzierski - Kęsowo woj.kujawsko-pomorskie

     wyróżnienie:

     Józef Fiedor – Działoszyn woj. łódzkie                                        

=========================================================    

 W kategorii  SZOPKI  BOŻONARODZENIOWE - dzieci:

I miejsce – Jakub Dwornik kl. IV PSP Żytniów                                 

II miejsce – PSP w Cieciułowie kl. VI                                       

III miejsce – Patryk Bryś, Bartosz Matusiak kl. III PSP Żytniów    

wyróżnienie:

Rafał Podgórski i Kacper Garncarek kl.VI PSP Dalachów

=======================================================

W kategorii:  TRADYCYJNE OZDOBY  CHOINKOWE   - DOROŚLI

I miejsce – Karolina Kośny – Opole                                 

II miejsce – Marianna Filipiak – Dąbrowa k. Kalisza               

III miejsca – Jolanta Majerowicz – Kalisz                        

trzy wyróżnienia

Danuta Golczyk – Chwiły /opolskie/                       

Maria Mielczarkowska – Działoszyn /łódzkie/                 

Jolanta Mateja – Gana                                           

Anna Rucka – Koniaków/ woj.śląskie/                  

=====================================================

W kategorii  OZDOBY  CHOINKOWE .  Dzieci:

I miejsce -  PSP Dalachów Filia Rudniki kl. I c i d          

II miejsce – PSP Żytniów kl. IV                                      

III miejsce – PSP Dalachów kl. III                                             

wyróżnienie

Kacper Pawlaczyk PSP Żytniów kl. VI                          

=====================================================

    W kategorii   MASKI, PRZEBRANIA KOLĘDNICZE, GWIAZDY KOLĘDNICZE.  Dzieci :

I miejsce – Kamil Królikowski – kl. VI PSP Cieciułów       

II miejsce – Klaudia Kałwak  – PSP Dalachów                         

oraz  wyróżnienia  :

- Dawid Słomian  – PSP Żytniów                                             

- Marcel Baros – PSP Żytniów                                        

- Katarzyna Kapica – PSP Żytniów                                 

- Paulina Kubacka – PSP Żytniów                                            

- Szymon Maryniak – PSP Żytniów                                

========================================================

     Dzieci -  KUKŁY” MARZANNY”

     I miejsce – PSP Dalachów kl. I b                                     

     II miejsce – PSP Dalachów Kl. I a                                   

      II miejsce – Piotr Zając – kl. VI PSP Żytniów                           

III miejsce – Ewelina Tkacz i Sofiya Babenko –PSP Żytniów

   W kategorii  : Pieczywo obrzędowe i tradycyjne wypieki świąteczne

Dorośli :

I miejsce – Anna Pawlaczyk – Bobrowa                                   

II miejsce – Bożena Chęcińska – Chwiły                                   

II miejsce – Zofia Jaworek –Rudniki                               

III miejsce – Grażyna Kosińska  - Prudnik                      

III miejsce – Eugenia Wojtasik – Tułowice                      

III miejsce – Eva Vitaskova – Javornik –Czechy             

oraz wyróżnienia

Cecylia Szczerbak – Żytniów                                           

Daniela Mońka – Zajączki / woj. śląskie/                                  

Anna Pluskota – Praszka                                                

Dominika Pawlaczyk – Strojec                                        

Iwona Morawiak – Porąbki                                                        

Małgorzata Zawieja – Opole                                            

======================================================

Tradycyjne wypieki świąteczne

W kategorii DZIECI:

     Wyróżnienia otrzymują :

      Marta Krześlak – kl.IV PSP Dalachów                          

      Szymon Maryniak – kl. VI PSP Żytniów              

      Klaudia Kałwak – PSP Dalachów                                  

     Julia Ramus – GP Rudniki kl.II                 

Agnieszka Środa – kl. V PSP Dalachów                           

Kategoria TRADYCYJNE  OZDOBY  BIBUŁOWE I PAPIEROWE

     Kwiaty z bibuły i papieru, girlandy , wieńce

I  miejsce – Krystyna Hombek – Praszka                        

II miejsce – Teresa Kuncio – Praszka                              

III miejsce – Irena Tobis – Jaworek                                   

oraz wyróżnienia

Anna Gędziorowska – Praszka                                        

Joanna Włoch – Odcinek                                                 

Wanda Czech – Żytniów                                                 

Zofia Janyszek – Praszka                                                

Elżbieta  Nędzewicz – Gorzów Śl.                                            

Teresa Gońda – Dalachów                                                       

     =======================================================

KWIATY Z BIBUŁY w kategorii  DZIECI:

I miejsce – Magdalena Matusiak – GP Rudniki                  

II miejsce – uczniowie kl. V PSP  Żytniów                      

III miejsce – Jakub Pałyga – GP Rudniki                                  

III miejsce – Aleksandra Sobańtka

                i Aleksandra Materak – kl.VI PSP Dalachów  

wyróżnienie – Alicja Cieśla – PSP Cieciułów                             

===================================================

Kategoria : PAJĄKI  i inne ozdoby nawiązujące do lokalnych tradycji zdobnictwa.

W tej kategorii nie przyznano I miejsca.

II miejsce – Marianna Filipiak – Dąbrowa / woj.wielkopolskie/   

 oraz dwa wyróżnienia :

Katarzyna Reszpondek – Sieradz/ woj.łódzkie/                        

Marzena Sieradzka – Odcinek                                            

Nagrody finansowe ufundowane zostały ze środków Gminy Rudniki i Starostwa Powiatowego w Oleśnie. Dodatkowo nagrody rzeczowe ufundował Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego  oraz MOJE KGW – Ogólnopolski Portal dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizowany od 24 lat Konkurs Plastyki Obrzędowej wprowadza nas w świat rodzimych obrzędów i zwyczajów, jest formą ich popularyzacji wśród młodego pokolenia. Tradycyjne zwyczaje są świadectwem naszych  „korzeni”, a kultura polska po dzień dzisiejszy zawdzięcza im swoją odrębność i swoje jedyne, niepowtarzalne barwy.

Poziom prezentowanych prac jest wysoki i wyrównany, stąd  też tak wielu twórców zostało za swoje dokonania nagrodzonych. Cieszy również fakt uczestnictwa w konkursie młodego pokolenia: dzieci i młodzieży szkolnej.