Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Byli właściciele majątku wracają do Żytniowa

Byli właściciele majątku wracają do Żytniowa  

 

Nieruchomość po byłym przedszkolu w Żytniowie została przekazana przez gminę Rudniki prawowitym właścicielom: Państwu Sieradzkim z Pabianic.

W dniu 6 września 1944 r. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego wydał dekret o przeprowadzeniu reformy rolnej. Zgodnie z tą reformą nieruchomości ziemskie powyżej 100 ha powierzchni ogólnej lub 50 ha użytków rolnych przechodziły na własność Skarbu Państwa. Ta właśnie powyżej przytoczona reforma dotknęła również majątku Państwa Sieradzkich, którym bezprawnie odebrano wówczas nieruchomość zabudowaną położoną w Żytniowie. Grunty rolne, które zostały przekazane żytniowskim rolnikom nie podlegają roszczeniom byłych właścicieli, gdyż zostały przekazane zgodnie z prawem. Wracając jednak do nieruchomości zabudowanej, to zgodnie z decyzją Wojewody Częstochowskiego z 1992 roku gmina Rudniki nabyła ją nieodpłatnie i do roku bieżącego administrowała budynkiem i przyległymi działkami. Kolejne akty prawne tj. decyzja Wojewody Opolskiego z 28.02.2014 r. oraz dwie decyzje Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 06.03.2015 roku, prostowały błędy dekretu PKWN z 1944 roku w wyniku czego gmina została zobowiązana do oddania przedmiotowej nieruchomości prawowitym właścicielom.

Te decyzje stanowiły podstawę do wydania z dniem 31.08.2015 roku nieruchomości na rzecz spadkobierców byłego właściciela Włodzimierza Stanisława Sieradzkiego.

Obecni właściciele wyrazili zgodę na przejęcie budynku wraz z lokatorami, którzy do tej pory wynajmowali tam mieszkania. W budynku znajduje się również świetlica Koła Gospodyń Domowych, które mogą pozostać w zajmowanych pomieszczeniach do momentu rozwiązania umowy na ich użyczenie, czyli do końca bieżącego roku. Po tym czasie KGD będzie miało swoją siedzibę w Wiejskim Centrum Kultury w Żytniowie, czyli w świetlicy przy sali OSP.

Na nieruchomości usytuowana jest również siłownia zewnętrza, którą gmina zobowiązała się przenieść w inne miejsce do końca roku 2016. Do tej pory mieszkańcy mogą korzystać z siłowni bez żadnych ograniczeń.

 

Informujemy ponadto, że pozostałe przyległe do tej posesji grunty nie będą podlegały zwrotowi.  Oznacza to, że postępowanie roszczeniowe Państwa Sieradzkich na tym się zakończyło.

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas