Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudniki

Gmina Rudniki informuje, że w dniu 21 lipca 2015 roku została zawarta umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rudniki – VI nabór”.

Na realizację zadania uzyskano dotację w kwocie 17 782,81 zł, co stanowi 85 % wartości całego zadania.

Na ww. dotację składają się:

50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 10 460,48 zł;
35% kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu – 7 322,33 zł.

Unieszkodliwiono 46,426 Mg wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Rudniki.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas