Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja dla Przedsiębiorców

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Informujemy, iż w nowym okresie programowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2015-2020 przedsiębiorcy z terenu województwa opolskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie na inwestycje w infrastrukturę społeczną.

Oś priorytetowa 10    Inwestycje w infrastrukturę społeczną,
Działanie 10.1             Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do  usług,
Poddziałanie 10.1.2    Infrastruktura usług społecznych.

Przedsiębiorcy mogą starać się o fundusze na tworzenie ośrodków opieki nad osobami starszymi.

Przewidywana trwałość projektu – ok. 7-8 lat*.

Planuje się powstanie około 10 niewielkich obiektów dla ok 45 osób na terenie województwa opolskiego*.

Przewidziano dwa nabory wniosków (procedura konkursowa) w IV kwartale 2015 roku oraz I kwartale 2018 roku (informacja na dzień 13.10.2015 roku).

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Ponadto w ramach powyższego programu planowane są dofinansowania dotyczące ograniczania niskiej emisji. W przypadku budowy lub rozbudowy zakładu pracy przedsiębiorca musi być ujęty w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla danej gminy lub obszaru (Obszar Funkcjonalny Kluczbork-Olesno-Namysłów). W związku z powyższym przedsiębiorca zainteresowany otrzymaniem pożyczki lub dofinansowania w ramach
RPO WO zobowiązany jest do uczestniczenia w tworzeniu w/w dokumentów oraz wpisania
w nie własnego przedsiębiorstwa*

Więcej informacji uzyskacie Państwo w:
Głównym Punkcie Informacyjnym Województwa Opolskiego
ul. Barlickiego 17, 45-083 Opole
tel.: 77/44 04 720, 721, 722, fax: 77/44 04 721
e-mail: info@opolskie.pl

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas