Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025

Konsultacje społeczne Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025

W związku z zakończeniem prac związanych z aktualizacją dokumentu strategicznego, Wójt Gminy Rudniki serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025.

W celu przybliżenia i zreferowania Państwu treści dokumentu wypracowanego wspólnie przez Radę Liderów Lokalnych, pracowników Urzędu Gminy w Rudnikach oraz konsorcjum wykonującego na zlecenie gminy dokument zachęcamy do zapoznania się materiałami.

Celem konsultacji jest poznanie uwag społeczności lokalnej naszej Gminy na temat wypracowanych i zaproponowanych rozwiązań zawartych w strategii.

Konsultacje przeprowadza się w okresie od 28.10.2015 r. do 10.11.2015 r. w formie formularzy, w tym internetowych, umożliwiających wyrażenie opinii poprzez złożenie pisemnych uwag.

Projekt strategii udostępnia się w Urzędzie Gminy w Rudnikach (ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki - sekretariat) oraz na stornach internetowych: www.rudniki.pl i www.bip.rudniki.pl w terminie konsultacji społecznych.

Uwagi mieszkańcy zgłaszają:

1. pisemnie na formularzu konsultacyjnym.

2. formularz konsultacyjny udostępniony został w Urzędzie Gminy w Rudnikach (ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki – sekretariat) oraz na stornach internetowych: www.rudniki.pl i www.bip.rudniki.pl.

3. formularz można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki lub przesłać w formie elektronicznej (skan formularza) na adres: promocja@rudniki.pl.

4. formularze dostarczone po terminie (decyduje data wpływu do urzędu) nie będą brane pod uwagę.

Dokumenty:
1. PDFStrategia Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025.pdf
2. DOCXFormularz konsultacyjny.docx

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach tak istotnego dla rozwoju gminy dokumentu.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas