Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Szkolenie - pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka

Szkolenie - Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zaprasza na trzydniowe szkolenie pn. „Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka” realizowane w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015. Celem szkolenia jest popularyzacja hodowli pszczół, wiedzy na temat przetwórstwa surowców pszczelich oraz możliwości kształtowania pożytków pszczelich.

Szkolenie jest skierowane do doradców rolniczych, przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, nauczycieli szkół rolniczych, uczniów oraz mieszkańców obszarów wiejskich.
 
W ramach szkolenia odbędą się zajęcia stacjonarne oraz wyjazd studyjny do zakładu przetwórstwa miodu/pasieki.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie pokrywa koszty dydaktyczne, noclegów oraz wyżywienia uczestników w trakcie trwania szkolenia.

ZAPISY I DOKŁADNE INFORMACJE NA STRONIE - Szkolenie - Pszczoły w rolnictwie i życiu człowieka

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

PSZCZOŁY W ROLNICTWIE I W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Terminy:

17-19.11.2015 – CDR Brwinów

24-26.11.2015 – CDR Brwinów

25-27.11.2015 – CDR O/Poznań

Miejsce: I i III dzień - Centrum Doradztwa Rolniczego,  II dzień - wyjazd studyjny
                do gospodarstw pasiecznych.

 

Data

 

Zakres tematyczny

 

Liczba godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

I dzień

Zakładanie pasieki:

 • lokalizacja pasieczyska,
 • wyposażenie pasieki i pracowni pasiecznej,
 • wybór rasy pszczół.

 

 

2

Prowadzenie pasieki

 • dobór matek pszczelich i hodowla zarodowa
 • organizacja i zarządzanie pasieką
 • pozyskiwanie miodu
 • przygotowanie pszczół do zimowania

 

 

2

Zdrowotność pszczół

 • ochrona pszczół przed zatruciem podczas stosowania środków   ochrony roślin.
 • zdrowotność pszczół: profilaktyka oraz zwalczanie chorób i szkodników pszczół

 

 

2

 

 

II dzień

Wyjazd studyjny do gospodarstw pasiecznych:

 • gospodarka wędrowna – wybór pożytków
 • wykorzystanie produktów pszczelich
 • wymagania weterynaryjne  przy pozyskiwaniu i przygotowaniu produktów pszczelich do spożycia

 

 

6

 

 

 

 

III dzień

Pożytki pszczele – ochrona obszarów miododajnych oraz polityka WPR w zakresie zazieleniania szansą na tworzenie pożytków pszczelich

 

2

Apiterapia czyli wykorzystanie produktów pszczelich w leczeniu człowieka

 

2

PROW 2014-2020 oraz inne źródła pozyskania wsparcia
dla gospodarstw pszczelarskich

 

1

 

Ekonomika produkcji pszczelej

1

Razem

18

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas