Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Obwieszczenie

WÓJT GMINY
RUDNIKI

GKR.III.6733.5.2015

Rudniki, dnia 2015-11-09

O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania w sprawie

wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r. poz. 647 z późn.zm) zawiadamiam, że na wniosek

Gminy Rudniki

zostało wszczęte  w dniu  26 października 2015r.  postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na:

zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek kultury pod nazwą „Centrum Tradycji Strażackiej i Historii Wsi” w Rudnikach przy ul.  Targowej 2,  na działce   oznaczonej nr ewid.gr.  77

W ciągu 7 dni (licząc od daty ogłoszenia) w Urzędzie Gminy Rudniki pokój nr 4 (tel 0-34 3595072) – można zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

WÓJT

/-/ Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas