Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nowy samochód w Ochotniczej Straży Pożarnej

Nowy samochód w Ochotniczej Straży Pożarnej

W dniu 7 listopada br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach wzbogaciła się o fabrycznie nowy średni samochód specjalny pożarniczy, ratowniczo-gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego z napędem 4x4 typ GBA, Volvo FLD3C FL.

Odbioru samochodu dokonali druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach oraz Wójt Gminy.

Samochód wyposażony jest w autopompę, szybkie natarcie, maszt oświetleniowy, urządzenia techniczno-elektryczne pojazdu uprzywilejowanego oraz pozostałe urządzenia techniczno-elektroniczne zamontowane w pojeździe. Dodatkowo Wójt Gminy podarował OSP w Rudnikach 7 węży W-75 oraz 7 węży W-52.

Całkowity koszt samochodu wyniósł 649 944,00zł z czego 150 000,00 zł otrzymano z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a 50 000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe 449 944 zł to koszt gminy.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka