Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wyniki konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 -2025

Wyniki konsultacji społecznych
dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 - 2025

 

Konsultacje przeprowadzone zostały w okresie od 28.10.2015 r. do 10.11.2015 r. na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Rudniki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015 – 2025.

Projekt strategii wraz z formularzem konsultacyjnym udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy w Rudnikach oraz na stornach internetowych: www.rudniki.pl i www.bip.rudniki.pl.

W wyniku przeprowadzonych konsultacji wpłynęły 24 formularze konsultacyjne, obejmujące 82 uwagi (cześć uwag dotyczyła tych samych kwestii). Uwagi zgłaszane były zarówno przez osoby fizyczne jak również organizacje społeczne. Formularze dostarczane były w formie tradycyjnej oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Większość zgłoszonych uwag dotyczyła spraw związanych z odnawialnymi źródłami energii. Pozostałe zwracały uwagą na braki w danych empirycznych zawartych w diagnozie społeczno-gospodarczej gminy Rudniki.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas