Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja o zmianie stawek opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wójt Gminy Rudniki informuje, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rudniki Uchwałą nr XI/78/2015 z dnia 27 listopada 2015 roku od 1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana stawek opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

 W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty:

 1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 18 zł
 2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 24 zł
 3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 31 zł
 4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 37 zł
 5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 45 zł
 6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 51 zł
 7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 57 zł

W przypadku gdy odpady komunalne zbierane i odbierane nie są w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty:

 1. dla liczby mieszkańców 1 zamieszkujących daną nieruchomość – 36 zł
 2. dla liczby mieszkańców 2 zamieszkujących daną nieruchomość – 48 zł
 3. dla liczby mieszkańców 3 zamieszkujących daną nieruchomość – 62 zł
 4. dla liczby mieszkańców 4 zamieszkujących daną nieruchomość – 74 zł
 5. dla liczby mieszkańców 5 zamieszkujących daną nieruchomość – 90 zł
 6. dla liczby mieszkańców 6 zamieszkujących daną nieruchomość – 102 zł
 7. dla liczby mieszkańców 7 i powyżej, zamieszkujących daną nieruchomość – 114 zł

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uiszcza się w termie do ostatniego dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.

Przypominamy, że właściciel nieruchomości obowiązany jest zgłosić, każdą zmianę danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi( np. liczba osób zamieszkujących nieruchomości lub sposób gromadzenia odpadów selektywny/ nieselektywny) poprzez złożenie nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z powtarzającymi się zgłoszeniami mieszkańców dotyczącymi nieodebrania odpadów z pojemników przypominamy, iż zgodnie z harmonogramem zbiórki odpadów, pojemniki należy wystawić do godziny 6:00 rano w dniu wywozu.


 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas