Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia - Dalachów

                                                     Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.136.2015 z dnia 14.12.2015 r 

                               W Y K A Z
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

L.p.

 

Adres
lokalu

 

Nr działki

i nr Kw.

Pow. lokalu  w m2

 

Opis lokalu

 

Przeznaczenie
okalu

cena wywoławcza miesięcznego czynszu bez podatek VAT

 

Termin wnoszenia opłat

 

Okres
najmu

 

1

 

Dalachów

181/9

Kw.  nr OP1L/000

28855/2

 

102,00

 

Pomieszczenie
 magazynowe nr 1

Działalność
 usługowo -
handlowa

 

306,00

 

Do 10 –go każdego miesiąca

 

4 lata

 

2

 

Dalachów

181/9

Kw.  nr OP1L/000

28855/2

 

65,00

 

Pomieszczenie
magazynowe nr 2

działalność

usługowo –

handlowa

 

           195,00

Do 10 –go

każdego

miesiąca

 

4 lata

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas