Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr  00050.136.2015  z dnia 14.12.2015 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp

Nr

Położenie

Kw.

Pow.
w ha

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Opis nieruchomości

Wys. roczn
-ego czynszu
w zł

Okres dzierża
-wy

Termin wnosze
-nia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

 217/3

Julianpol

OP1L/
000
54639/3

0,3130

 

Tereny ekosystemu cieków wodnych wykorzystywane rolniczo

 

RIVb-0,1890 ha
RV   -0,1240 ha

 

70,00

4 lata

 

30.06
każdego
roku

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas