Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie

W dniu 3 maja br. jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworznie obchodziła Jubileusz 85-lecia działalności. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem pocztów sztandarowych na plac kościelny, gdzie została odprawiona msza święta pod przewodnictwem kapelana pożarnictwa – ks. prof. Józefa Urbana. Podczas nabożeństwa poświęcony został obraz Św. Floriana – patrona strażaków, prezent proboszcza parafii Jaworzno – ks. Stanisława Sudoła dla druhów z Jaworzna.

Po mszy św. wszyscy zgromadzeni udali się do strażnicy. Dalsza część uroczystości odbyła się na przyległym placu. Komendant Gminny OSP – druh Jan Stasiak – dokonał przeglądu pododdziałów i złożył raport członkowi Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Opolu – starszemu brygadierowi Zygmuntowi Zalewskiemu.

OSPJaw1.jpeg

W imieniu gospodarzy druh Eugeniusz Biskup powitał przybyłe jednostki OSP, przedstawicieli władz powiatowych i gminnych, zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych na uroczystość mieszkańców.
Następnie uczennica Szkoły Podstawowej w Jaworznie – Aleksandra Tomczyk – odczytała kronikę jednostki.

Podczas uroczystości odznaczono wyróżniających się druhów:
Złotym Znakiem Związku odznaczony został druh Piotr Ryng.
OSPJaw2.jpeg
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa wyróżniono druhów: Bogdana Matusiaka i Franciszka Wączka. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczono druhów: Roberta Krawczyka, Ryszarda Ladrę, Romana Nowaka, Marka Pawlaczyka, Janusza Topołę, Romualda Widerę oraz panie: Helenę Korpowską, Ździsławę Pawlaczyk i Danutę Ślusarek.
Impreza zakończyła się wspólną zabawą.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas