Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Zapytanie ofertowe

Gmina Rudniki zamierza dokonać wymianę kotła CO w budynku komunalnym w Rudnikach przy ul. Wieluńskiej 4, 46-325 Rudniki. Wymiany należy dokonać w terminie do 07 kwietnia 2016 r.  Obecnie kotłownia jest użytkowana. Po rozpoczęciu robót wymagane jest aby prace wykonać maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych. Wymagane ze względu na zamieszkałe lokale mieszkalne.

Przewiduje się dokonanie płatności przelewem 14 dni na wskazane konto po dokonaniu bezusterkowego odbioru robót. W celu właściwiej wyceny robót pomieszczenie kotłowni można obejrzeć w dni robocze od. 7.30 do 15.00. W załączeniu przedstawia się dokumentację fotograficzną istniejącej kotłowni. Osoba udzielająca wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Łukasz Wicher tel. 34 3595 072 w. 24, drogi@rudniki.pl

 

Zakres zamówienia przewiduje wykonanie następujących prac:

 1. Demontaż starego pieca węglowego z pomieszczenia kotłowni wyniesienie na zewnątrz. Istniejąca instalacja wykonana jest z rur stalowych zakończona kołnierzem stalowym. Piec należy odłączyć na połączeniu skręcanym kołnierzowym. Dalszą część instalacji należy pozostawić. W celu wyniesienia i wniesienia kotła do pomieszczeń piwnicy konieczne będzie dokonanie demontażu daszka nad wejściem do kotłowni oraz ponowny montaż po zakończeniu robót.
 2. Wykonanie podłączenia do czopucha kominowego z podłączeniem i obrobieniem.
 3. Montaż pieca CO z podłączeniem do istniejącej instalacji. W przypadku konieczności przerobienia istniejącej instalacji ze względu na wymiary kotła Wykonawca zobowiązany jest dokonać tych robót w ramach zamówienia.
 4. Uruchomienie kotłowni wraz z przeszkoleniem obsługi.
 5. Zapewnienie nadzoru nad robotami przez kierownika robót w branży sanitarnej.

 

Parametry kotła:

 1. Kocioł na paliwo stałe (węgiel kamienny sortyment groszek energetyczny o granulacji 5-25 mm).
 2. Moc nominalna 150 kW.
 3. Sprawność cieplna powyżej 85%.
 4. Kompletna automatyka (sterownik,  wentylator, podajnik itd.)
 5. Podajnik ślimakowy.
 6. Samoczyszczące się palenisko retortowe wykonane z żeliwa.
 7. Zasobnik na paliwo z lewej strony o pojemności min. 300kg
 8. Certyfikat energetyczno – emisyjny wydany przez upoważnioną jednostkę.
 9. Wykonany z blachy kotłowej grubości min 6mm.
 10.  Gwarancja na kocioł min 4 lat. Gwarancja na automatykę 2 lata.

W przypadku zainteresowania realizacją zamówienia prosimy o złożenie oferty.

Oferty należy składać na przedstawionym formularzu oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Wymiana kotła CO w budynku komunalnym w Rudnikach”  w terminie do 17 marca 2016 r. do godz. 9.00  w Urzędzie Gminy Rudniki ul. Wojska Polskiego 12a, 46-325 Rudniki pokój nr 2 (sekretariat I piętro)

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2016 r. o godz. 9.10 w Sali narad Urzędu Gminy.

Załączniki:
ZIPZałączniki
Uzupełnienie dokumentów z dnia 2016-03-11: ZIPdokumenty.zip

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas