Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Projekty z „Giełdy Pomysłów” już realizowane!

Projekty z „Giełdy Pomysłów” już realizowane!

W ramach „Giełdy Pomysłów” każdy mieszkaniec gminy na przestrzeni lipca i sierpnia ubiegłego roku mógł zgłosić zadanie do realizacji w ramach budżetu na rok 2016.

Wybrane projekty są już realizowane. Pierwsze prace rozpoczęły się w Cieciułowie, gdzie pogłębiono staw oraz poprawiono brzegi. Zlecono również przygotowanie mapy, która posłuży do przygotowania projektu zagospodarowania terenu wokół zbiornika. Prace postępują również w Żytniowie. Teren objęty projektem został już wykarczowany z drzew i krzewów. Obecnie przygotowujemy się do uporządkowania i wyrównania terenu. Tak jak w Cieciułowie również w Żytniowie zlecone zostało wykonanie mapy, która będzie podstawą do wykonania projektu zagospodarowania terenu. Prace postępują również w Młynach gdzie, z uwagi na dobre warunki terenowe nie były konieczne prace przygotowawcze i zlecone zostało przygotowanie mapy do celów projektowych.

Kolejnym krokiem w przypadku wszystkich trzech inicjatyw będzie opracowanie dokumentacji technicznych zagospodarowania terenów.

Cieszymy się, że włączyliście się Państwo do „Giełdy pomysłów”, a tym samym, że możemy realizować projekty zainicjowane przez samych mieszkańców, tj. osoby najbardziej zainteresowane i świadome potrzeb.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas