Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

XIII sesja Rady Gminy Rudniki

Przewodniczący Rady Gminy Rudniki informuje, że w dniu 18 marca 2016  roku /piątek/ o godz. 13.00 odbędzie się XIII sesja Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Informacja na temat bezpieczeństwa publicznego w gminie, w tym przedstawienie koncepcji mapy bezpieczeństwa Gminy Rudniki (Komisariat Policji w Praszce).
 5. Informacja na temat działalności „Kina za rogiem”.
 6. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudniki na rok 2016 – uchwała Nr XIII/97/2016;
  2. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad przyznawania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji na budowę indywidualnych przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – uchwała Nr XIII/98/2016;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – uchwała Nr XIII/99/2016;
  4. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej – uchwała Nr XIII/100/2016;
  5. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki – uchwała Nr XIII/101/2016;
  6. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała Nr XIII/102/2016;
  7. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XIII/103/2016;
  8. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XIII/104/2016.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas