Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Podsumowanie roku 2015

Budowa dróg

 1. Przebudowa drogi gminnej w Jelonkach o dł. 1,2 km

koszt całkowity: 570.000 zł

budżet gminy: 293.000 zł

dofinansowanie: 277.000 zł

 1. Przebudowa drogi gminnej w Dalachowie o dł. 1,86 km

koszt całkowity: 1.500.000 zł

budżet gminy: 300.000 zł

dofinansowanie: 1.200.000 zł

 1. Przebudowa drogi gminnej Młyny-Odcinek o dł. 0,72 km

koszt całkowity: 175.000 zł

budżet gminy: 68.000 zł

dofinansowanie: 107.000 zł

 1. Remont drogi w Starym Bugaju o dł. 0,48 km

budżet gminy:73.000 zł

 1. Przebudowa drogi powiatowej w Dalachowie o dł. 1,0 km

koszt całkowity: 1.700.000 zł

budżet gminy: 245.000 zł

budżet powiatu: 1.455.000 zł

 1. Remont drogi powiatowej w Jelonkach o dł. 0,72 km

koszt całkowity: 114.000 zł

budżet gminy: 40.000 zł

budżet powiatu: 74.000 zł

Kanalizacja

 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Rudniki-Jaworzno o dł. 1,4 km

koszt całkowity: 280.000 zł

budżet gminy: 116.000 zł

dofinansowanie: 164.000 zł

Oświetlenie

 1. Budowa oświetlenia ul. Żeromskiego w Rudnikach – 7 lamp LED

budżet gminy:74.000 zł

 1. Montaż opraw oświetleniowych w Łazach – 2 lampy

budżet gminy:12.000 zł

 1. Rozbudowa oświetlenia w Słowikowie – 8 lamp LED

budżet gminy:45.000 zł

 1. Rozbudowa oświetlenia w Dalachowie – 3 lampy

budżet gminy:32.000 zł

Pozostałe inwestycje i działania

 1. Budowa sceny w Rudnikach

budżet gminy: 64.000 zł

 1. Zakup samochodu dla sekcji komunalnej z beczką asenizacyjną

budżet gminy:82.400 zł

 1. Utwardzenie placu manewrowego na hydroforni

budżet gminy:40.000 zł

 1. Doposażenie Orlika w narty biegowe i łyżwy

koszt całkowity: 20.000 zł

budżet gminy: 7.000 zł

dofinansowanie: 13.000 zł

 1. Odnowienie boiska do siatkówki plażowej w Rudnikach

budżet gminy

(zakup siatki ogrodzeniowej) - 1.200 zł

Uwaga: Wszelkie prace i pozostałe materiały wykonała grupa młodzieży z Rudnik.   

              Dla nich serdeczne podziękowanie za zaangażowanie i wkład pracy.

 1. Oddanie nieruchomości zabudowanej położonej w Żytniowie, po byłym przedszkolu, dawnym właścicielom p. Sieradzkich.

Ochotnicze Straże Pożarne

 1. Przekazanie samochodu gaśniczego Mercedes Benz dla OSP Dalachów oraz przystąpienie jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

budżet gminy: 48.000 zł

 1. Zakup busa dla OSP Cieciułów

budżet gminy: 20.000 zł

 1. Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratownictwa technicznego

koszt całkowity: 650.000 zł

budżet gminy: 450.000 zł

dofinansowanie: 200.000 zł

 1. Jubileusz 60-lecia OSP Mostki
 2. Jubileusz 60-lecia OSP Chwiły – nadanie sztandaru OSP Chwiły

Ważne wydarzenia

 1. XXV-lecie samorządności Gminy Rudniki
 2. 40-lecie Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach
 3. 30-lecie zespołu folklorystycznego RUDNICZANIE
 4. 105-lecie Orkiestry Dętej w Żytniowie
 5. I Sołtysiada 2015 – konkurs sołectw z gminy (udział 14 na 21 sołectw)
 6. Wybory sołtysów

Wyróżnienia dla gminy Rudniki

 1. Lider w wykorzystaniu środków PROW 2007-2013 – nagroda Marszałka Województwa Opolskiego
 2. Wyróżnienie „Najaktywniejsza gmina” z LGD „Górna Prosna”

Sukcesy naszych mieszkańców

 1. Dominika Napieraj – zwyciężczyni półmaratonu w Anglii
 2. Katarzyna Pawlaczyk – Animatorka ekspertka za wybitne osiągnięcia na Orliku
 3. Julia Sikora, Weronika Dzierżak – gimnazjalistki wyśpiewały wyjazd do Brukseli w konkursie piosenki angielskiej organizowanym przez europosłankę Danutę Jazłowiecką.

W 2015 roku odeszli zasłużeni dla Gminy Rudniki

 1. Edward Wcisło – muzyk, pomysłodawca Spotkań Jazzowych w Rudnikach
 2. Andrzej Zając – Przewodniczący Rady Gminy Rudniki, radny powiatowy, dyrektor Biegu Masowego „Pętla Rudnicka”.

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas