Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Byczyński OWES w Rudnikach!

Byczyński OWES w Rudnikach!

W dniu 24.02.2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rudnikach odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące działalności podmiotów "Ekonomii Społecznej".

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędów Gminy w Rudnikach i Gorzowie Śląskim, Lokalnej Grupy Działania Górna Prosna, Agroturystycznego Stowarzyszenia Źródeł  Prosny oraz przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie, którzy poprowadzili spotkanie.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Byczynie to konsorcjum, którego celem jest wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie północnym województwa opolskiego. Swoim działaniem obejmuje powiaty: kluczborski, oleski, brzeski i namysłowski. Wspiera działania społeczne i gospodarcze mieszczące się w ramach ekonomii społecznej.

Celem spotkania było przybliżenie zasad powstawania, funkcjonowania oraz rozwoju podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. Na spotkaniu przedstawione zostały również przykłady dobrze działających spółdzielni socjalnych oraz wskazane obszary, które mogą zostać jeszcze wykorzystane do zakładania nowych spółdzielni.

Było to już kolejne spotkanie nt. podmiotów ekonomii społecznej, ale nie ostatnie.

Szanowni mieszkańcy, w II kwartale tego roku, chcemy zorganizować kolejne spotkanie informacyjne nt. zasad działania spółdzielni socjalnych. Zależałoby nam przede wszystkim na tym, żeby dotrzeć do osoby lub osób, które przyglądając się dobrym praktykom już działających spółdzielni, dostrzegły pomysł dla siebie, na założenie spółdzielni socjalnej na terenie gminy Rudniki.

Osoby zainteresowane tematem ekonomii społecznej a zwłaszcza spółdzielni socjalnych, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Gminy w Rudnikach, Referat Promocji i Rozwoju Gminy, tel. 34/ 359 50 72 wew. 14, e-mail: promocja@rudniki.pl.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas