Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

KOMUNIKAT

Gmina Rudniki przystępuje do aktualizacji bazy terenów inwestycyjnych na terenie gminy Rudniki. Wszystkie osoby fizyczne
i podmioty gospodarcze, które posiadają tereny ujęte w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako tereny przeznaczone pod działalność gospodarczą i są zainteresowane zamieszczeniem informacji w w/w bazie, prosimy o kontakt
z pracownikami Referatu Promocji i Rozwoju Gminy pok. nr 3 I piętro.


Cel podejmowanej akcji:  

 • zwiększenie ilości ofert inwestycyjnych na terenie gminy Rudniki,
 • podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej gminy Rudniki wśród potencjalnych inwestorów,
 • pobudzenie rozwoju gospodarczego gminy.
   

Korzyści ujęcia w bazie terenów inwestycyjnych gminy Rudniki:

 • promocja na stronach internetowych Centrum Obsługi Inwestora
  i Eksportera w Opolu współpracującego z Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Gminy Rudniki, jednostek współpracujących z gminą,
 • promocja poprzez ulotki informacyjne, informacje w mediach itp.
   

Działanie bezpłatne!

 

Kontakt:

Adam Wiktor, Roman Dądela – Referat Promocji i Rozwoju Gminy
ul. Wojska Polskiego 12A
46-325 Rudniki
tel. +48 34 3595072 wew. 14
adres e-mail:
 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas