Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Rudnikach

W dniu 23 kwietnia br. w Sołeckim Centrum Integracji w Jaworznie odbył się XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Rudnikach. W zjeździe uczestniczyli delegaci wybrani na walnych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych jednostek OSP oraz zaproszeni goście.
Zjazd otworzył dotychczasowy Prezes Zarządu - druh Andrzej Pyziak, który powitał  przybyłych delegatów i gości. Następnie odczytał nazwiska druhów zmarłych w latach 2011-2015. Zebrani minutą ciszy uczcili ich pamięć.
W imieniu ustępującego zarządu druh Andrzej Pyziak złożył sprawozdanie z działalności zarządu w minionej kadencji oraz podziękował za współpracę członkom ustępującego zarządu, działaczom wojewódzkich i powiatowych ogniw naszego związku, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu i radnym naszej gminy.
Druhowie: Piotr Ryng, Tadeusz Jurczyk, Marcin Rosak, Mieczysław Wierszak i Andrzej Wróbel otrzymali listy gratulacyjne.
Zjazd podjął uchwały w sprawach:

  1. Rozpatrzenia sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP.
  2. Powołania w skład Zarządu Oddziału Gminnego.
  3. Zatwierdzenia składu Zarządu Oddziału Gminnego.
  4. Wyboru Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego.
  5. Wyboru delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP.
  6. Uchwalenia programu działania Oddziału Gminnego na lata 2016-2020.

Nowo wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna odbyły posiedzenia konstytuujące swój skład. Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego został ponownie wybrany druh Andrzej Pyziak – Wójt Gminy, przewodniczącą Gminnej Komisji Rewizyjnej druhna Dorota Ferenc, a Komendantem Gminnym druh Jan Stasiak.

PDFPodsumowanie działań zarządu OSP 2011-2015.pdf

 

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas