Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Partnerstwo miast – spotkania mieszkańców

logo-dobre1.jpeg

logo-dobre.jpeg

logo-dobre2.jpeg

W dniu 4 lipca br. do miejscowości Rudniki przybyły delegacje zagraniczne z: Niemiec, Czech i Słowacji. Celem wizyty była realizacja projektu „Partnerstwo miast – spotkania mieszkańców”. Zakładał on m.in.:

  • zacieśnienie kontaktów pomiędzy Gminą Rudniki a Mikroregionem Moštěnka,
  • stworzenie silnych więzi pomiędzy gminami partnerskimi i ich mieszkańcami,
  • zwiększenie zaangażowania obywateli w działaniach pro europejskich,
  • podniesienie świadomości europejskiej,
  • poinformowanie o korzyściach płynących z uczestnictwa w Unii Europejskiej,
  • zwiększenie wiedzy o krajach UE, standardzie życia, kulturze dziedzictwie kulinarnym.

Wobec rozszerzania Unii Europejskiej i pojawiających się nowych możliwości w latach 2008-2013 podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Rudniki a Mikroregionem Moštěnka (Czechy). Współpraca w dziedzinach kultury, edukacji, przedsiębiorczości i turystyki zakłada podniesienie poziomu społeczno-gospodarczego obu regionów.

Spotkanie miast partnerskich było okazją do nawiązania nowych kontaktów, wymiany doświadczeń, przezwyciężenia barier językowych oraz pracy nad wspólnymi przedsięwzięciami. Poszerzono wiedzę o regionalnych tradycjach, obyczajach, miejscowym folklorze i sztuce ludowej. Poprzez referaty i wystąpienia przybliżono historię terenu gminy Rudniki.

DSCN4046.jpeg

PICT0155.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas