Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.41.2016 z dnia 10.05.2016r.

W Y K A Z
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia

 

L.P.

Adres lokalu

Nr

działki
i KW

Pow.

lokalu

Opis lokalu

Przeznaczenie

lokalu

Wywoławcza wysokość stawki czynszu netto (zł/m2 )

Termin wnoszenia opłat

Okres najmu

1

Rudniki
ul. Targowa 2

77

Kw nr OP1L/000
28856/9

15.48

Lokal użytkowy oznacz. nr 3.2, pomieszczenie wytynkowane, posadzka betonowa.

działalność usługowo - handlowa

100,00

Do 10 –go każdego miesiąca

3 lata

2

Rudniki
ul. Wojska Polskiego12A

11/5

Kw. nr
OP1L/000
28854/5

14,45

Lokal użytkowy

z możliwością korzystania
z urządzeń sanitarnych

działalność bankowa wraz z nieodpłatną obsługą bankową Gminy Rudniki

250,00

Do 10 –go każdego miesiąca

4 lata

3

Żytniów 72A

309

Kw. nr OP1L/000
35493/8

28,42

Lokal użytkowy składający się z lokalu handlowego, pom. magazyn., sanit. i wc

działalność usługowo - handlowa

280,00

Do 10 –go każdego miesiąca

4 lata

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas