Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi w Julianpolu

Przebudowa drogi w Julianpolu

W najbliższych dniach rozpoczną się prace związane z przebudową drogi dojazdowej w Julianpolu (Parkiecie). W ramach inwestycji zostanie wykonane wzmocnienie istniejącej podbudowy, nowa nawierzchnia asfaltowa o szerokości 4 i 3,5m, dwustronne pobocza z kruszywa szerokości 0,5m. W trakcie robót wymieniony zostanie również przepust pod kanałem melioracyjnym. Do posesji zostaną przebudowane zjazdy indywidualne. Planowane zakończenie robót przewidziane jest do 31 sierpnia.  

W związku z prowadzonymi pracami wystąpią chwilowe utrudnienia w ruchu pojazdów. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożność podczas poruszania się po drodze i dostosowanie się do poleceń kierujących ruchem podczas prac. 

Brak opisu obrazka