Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Już wkrótce pierwsze nabory!

7.04.2016 Zarząd Województwa Opolskiego rozstrzygnął konkurs na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność. Wysokość środków jaka została przyznana Lokalnej Grupie Działania „Górna Prosna” na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju wynosi 1 508 125,00 EUR co daje kwotę 6 032 500,00 zł. Miesiąc później w Urzędzie Marszałkowskim podpisaliśmy umowę ramową na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. Jej podpisanie jest ostatnim etapem konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, a jednocześnie rozpoczęciem realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Głównym celem jaki przyświeca LGD w tym okresie programowania jest Zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji mieszkańców z terenu LGD. I to właśnie w ramach tego celu głównego będziemy realizować  Przedsięwzięcia, na które ogłaszać będziemy nabory w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Już niebawem rozpoczną się na terenie LGD spotkania konsultacyjne oraz szkolenia przygotowujące do składania projektów a pierwsze nabory wniosków ogłoszone będą w III/ IV kwartale tego roku na wszystkie przedsięwzięcia zaplonowane w LSR.  W ramach ogłaszanych konkursów w latach 2016-2020 przedsiębiorcy będą mogli pozyskać 2 375 000 zł na rozwój swojej działalności lub na jej rozpoczęcie. W przedsięwzięciach związanych z tworzeniem miejsc pracy dla rozpoczynających działalność czekają premie w wysokości 50 000 zł a rozwijający się przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 300 000 zł i 60 % refundacji kosztów. Jednak największe szanse wsparcia z budżetu LGD będą miały bezrobotne osoby poniżej 25 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Organizacje pozarządowe z naszego terenu mogą pozyskać środki na realizację wielu ciekawych projektów tylko z 10% wkładem własnym (finansowym lub niefinansowym) a zakres tych operacji jest szeroki. Teraz tylko pozostaje nam czekać na udostępnienie wzorów wniosków i ruszamy pełną parą.

Zapraszamy do Biura po więcej informacji oraz na  naszą stronę internetową www.gornaprosna.pl

podpisanie umowy ramowej.jpeg

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas