Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

o zwołaniu na dzień 21 czerwca 2016 roku /wtorek/ o godz. 13.00 XV sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                               
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok – uchwała Nr XV/115/2016;
  2. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudniki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – uchwała Nr XV/116/2016;
  3. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XV/117/2016;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała Nr XV/118/2016;
  5. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XV/119/2016.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas