Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Grupy Odnowy Wsi już realizują tegoroczne projekty!

Grupy Odnowy Wsi już realizują tegoroczne projekty!

25 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Oceny Projektów realizowanych w ramach Gminnego Programu Odnowy Wsi oceniła wnioski złożone przez Grupy Odnowy Wsi z terenu Gminy Rudniki. W ocenie Komisji wszystkie wnioski znalazły uznanie i przeszły pozytywnie ocenę uzyskując wnioskowane dofinansowanie.

Grupy Odnowy Wsi które uzyskały wsparcie realizują następujące projekty:

  • Bobrowa - Budowa placu rekreacyjno sportowego w Bobrowie
  • Cieciułów - Doposażenie i modernizacja Ośrodka Tradycji Wiejskiej i Strażackiej w Cieciułowie wraz z zagospodarowaniem terenu.
  • Dalachów - Montaż częściowej instalacji centralnego ogrzewania w Sołeckim Centrum Aktywności w Dalachowie
  • Jaworzno - Doposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w Jaworznie wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zakup strojów sportowych dla młodzieży.
  • Jelonki - Zakup wyposażenia do sali spotkań wiejskich w Jelonkach.
  • Julianpol - Doposażenie centrum spotkań mieszkańców Julianpola „Julianka”.
  • Łazy - Zagospodarowanie Zielonego Klubu – etap V.
  • Młyny - Wymiana okien i doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Młynach.
  • Odcinek - Zagospodarowanie placu spotkań dla mieszkańców Odcinka – etap V
  • Rudniki - Renowacja i doposażenie chaty dymarkowej w Rudnikach

Tegoroczne projekty złożone przez grupy po raz kolejny udowodniły, że idea pracy społecznej i działania na rzecz lokalnej społeczności nie umarła i jest ciągle żywa. Składane projekty z roku na rok są coraz lepiej przygotowane i dotyczą coraz ważniejszych problemów miejscowości. Potwierdza to zasadność realizacji przez gminę Gminnego Programu Odnowy Wsi.

Wszystkim grupom życzymy powodzenia w realizacji zakładanych projektów.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas