Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Ogłoszenie

herb78x700.jpeg azbest.png

Wójt Gminy Rudniki informuje, iż w ramach Konkursu Azbest 2016! Gmina Rudniki otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Rozwoju na realizację działań związanych z aktualizacją inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy.

W miesiącach maj - czerwiec na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja (spis z natury) wyrobów zawierających azbest przez pracowników firmy Śląskie Centrum Energetyki Sp. z o.o. z Tworoga.

Pełna inwentaryzacja pozwoli na aktualizację Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy, który umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

Mieszkańcu sprawdź czy Twoje obiekty zostały ujęte w opracowaniu. Jest to bardzo ważne, gdyż dofinansowanie do demontażu i utylizacji wyrobów zawierających azbest można otrzymać wyłącznie w przypadku ujęcia obiektów w inwentaryzacji. Należy zgłaszać również materiały zdemontowane i zmagazynowane na terenie nieruchomości.

Z wynikami inwentaryzacji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Rudnikach pokój nr 6 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek, środa, piątek od 7.30 do 15.00, wtorek, czwartek od 7.30 do 16.00, w terminie do 12 lipca br.

Uwagi i wnioski można składać w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca br. w formie ustnej do protokołu lub pisemnej ( można również na adres e-mail: gmina@rudniki.pl lub komunalny@rudniki.pl z dopiskiem „azbest 2016”) podając następujące informacje: adres, numer działki ewidencyjnej, szacunkowa ilość składowanych płyt azbestowo-cementowych a w przypadku obiektów budowlanych – powierzchnia dachu.

Wójt Gminy Rudniki
Andrzej Pyziak

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas