Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr 0050.60.2016 z dnia 07.07.2016 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr

Położenie

Księga Wieczysta

Pow.
[ha]

Opis nierucho
- mości

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób jej zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres dzierżawy

Termin wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1105

Odcinek

OP1L/000
37508/1

0,1700

Ł IV - 0,1700

strefa
niezurbanizowana
rolno – leśna,
chroniona

50,00

4 lata

30.06 każdego roku

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas