Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Program Rodzina 500 plus.

Przedstawiamy poniżej podsumowanie okresu od 01.04.2016r. do 01.07.2016r. dotyczące programu „Rodzina 500+”.

Liczba złożonych wniosków – 593

Liczba dzieci, na które złożono wniosek o wypłatę świadczenia wychowawczego - 992, w tym na 1 dziecko – 445 wniosków, 2 i więcej – 547 wniosków.

Liczba wydanych decyzji – 557, w tym 9 decyzji odmownych z powodu przekroczenia kryterium dochodowego.

Liczba świadczeń wychowawczych wypłaconych w formie pieniężnej – 2.578:

  • w kwietniu 636 świadczeń na kwotę 317.583 zł,
  • w maju 1.020 świadczeń na kwotę 507.954 zł,
  • w czerwcu 922 świadczeń na kwotę 460.604 zł.

Łączna kwota wypłaconych świadczeń wychowawczych (01.04.2016 – 01.07.2016)  - 1.286.141 zł

W kolejnych miesiącach planowane potrzeby finansowe wyniosą około 460.000-470.000zł/miesiąc.

UWAGA!

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nadal można składać.

W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata świadczenia za ten miesiąc będą do końca miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata świadczenia nastąpi  najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas