Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Spotkanie z LGD „Górna Prosna”

W gminnej bibliotece odbyło się I spotkanie w sprawie nowego okresu programowania z LGD „Górna Prosna”. Podczas spotkania zostały przedstawione główne cele i założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Górna Prosna” oraz zasady dofinansowania wniosków w ramach „Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020”.

Głównym celem jest zrównoważony rozwój obszaru sprzyjający ograniczeniu migracji na lata mieszkańców z terenu LGD, który składa się ze wzrostu aktywności gospodarczej i zwiększenia możliwości podejmowania pracy oraz wzrost atrakcyjności obszaru aktywności współpracy i integracji mieszkańców.

Dofinansowaniu podlega:

  • rozwój drobnej przedsiębiorczości,
  • wsparcie współpracy wykorzystującej lokalne zasoby i produkty,
  • rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej, sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań,
  • poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu oraz akcje informacyjne, edukacyjne i integracyjne,
  • w tym związane ochroną środowiska i zmianami klimatu,
  • wsparcie rozwoju kapitału społecznego oraz promocja obszaru i ochrona dziedzictwa lokalnego.

W obecnym okresie programowana strategia zakłada rozwój przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy, dlatego przede wszystkim przedsiębiorców zachęcamy do aplikowania o środki z LGD „Górna Prosna”.

Dla przedsiębiorców przygotowane są różne formy dofinansowania:

  • podejmowanie działalności gospodarczej do 50 tys. zł
  • rozwijanie działalności gospodarczej do 300 tys. zł
  • tworzenie lub rozwój inkubatorów do 500 tys. zł

Przedsiębiorcy mogą liczyć również na podnoszenie kompetencji, realizując powyższe operacje.

Szczegółowe informacje są zawarte na stronie internetowej www.gornaprosna.pl

Możliwe są również konsultacje indywidualne po wcześniejszym umówieniu się w biurze LGD w Sternalicach tel: 34 343-57-54,  663 901 616

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas