Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno – Mostki – Polesie

UE_116x78.jpeg herb78x700.jpeg PROW2014-2020_119x78.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Rudniki realizuje projekt:

Przebudowa drogi gminnej Nr 101022 O Jaworzno – Mostki – Polesie, na odcinku od skrzyżowania z drogą wewnętrzną w Julianpolu do obiektu Sołecki Dom Spotkań w Mostkach.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców wsi Mostki i Jaworzno, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju działalności gospodarczej, umożliwienia szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się, zapewnienie dostępu do usług publicznych i skomunikowanie z pozostałą siecią dróg na terenie gminy w wyniku przebudowy drogi gminnej na odcinku długości 2,068 km.

Projekt jest realizowany w ramach:

Programu Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Działanie Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Poddziałanie Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie  energii

Całkowita wartość projektu  wynosi       1 856 153 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W zakresie projektu znajduje się m.in. wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na Zapłociu, chodnika na odcinku od drogi krajowej do drogi w kierunku kościoła, przebudowę skrzyżowania z drogą krajową, poszerzenie drogi do 5 m, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz odnowienie rowów.

Realizacja projektu przyniesie  wymierne korzyści w postaci poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa uczestników ruchu, stworzenia  odpowiednich warunków do rozwoju działalności gospodarczej, umożliwienia szybkiego i bezpiecznego przemieszczania się, zapewnienia dostępu do usług publicznych i skomunikowania z pozostałą siecią dróg na terenie gminy.

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas