Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Konsultacje społeczne Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki

Rudniki, dnia 1 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Rudniki
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących
projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki

Ogólnogminne konsultacje społeczne mają na celu zebranie od mieszkańców gminy Rudniki wniosków, uwag i opinii do projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki.

Konsultacje przeprowadza się w okresie od 08.08.2016 r. do 15.08.2016 r. w formie formularzy, w tym internetowych, umożliwiających wyrażenie opinii poprzez złożenie pisemnych uwag.

Projekt planu udostępnia się w Urzędzie Gminy w Rudnikach (ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki - sekretariat) oraz na stornach internetowych: www.rudniki.pl i www.bip.rudniki.pl.

  1. Uwagi mieszkańcy zgłaszają pisemnie na formularzu konsultacyjnym.
  2. Formularz konsultacyjny udostępnia się w Urzędzie Gminy w Rudnikach (ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki – sekretariat) oraz na stornach internetowych: www.rudniki.pl i www.bip.rudniki.pl.
  3. Formularz można składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rudnikach, za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Urząd Gminy w Rudnikach ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki lub przesłać w formie elektronicznej (skan formularza) na adres: promocja@rudniki.pl.
  4. Formularz należy złożyć w formie i terminie o którym mowa na wstępie ogłoszenia.

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji zamieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rudnikach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Załączniki:
1. PDFProjekt Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki.pdf
2.
DOCXZałącznik nr 2 - formularz.docx

                                                                                                            Wójt Gminy Rudniki
                                                                                                             /-/ Andrzej Pyziak

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas