Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki
Nr  0050.67.2016 z dnia 28.07.2016 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Lp.

Nr

Położenie

Księga

Wieczysta

Powierzchnia

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu

Okres
dzierżawy

Termin
wnoszenia opłat

mapy

działki

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

573/2

Cieciułów

OP1L/000
56536/5

0,2702

RIVa – 0,1902
RIVb – 0,0800

strefa osadnicza,
mieszkaniowa

55,00

4 lata

30.06
każdego
roku

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas