Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Dokumenty strategiczne

Lp. Nazwa dokumentu Załącznik/Link
1. Strategia rozwoju Gminy Rudniki na lata 2015-2025 PDFUXII-96-2015.pdf
PDFZUXII-96-2015.pdf
2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki ZIPStudium uwarunkowań.zip
3. Planu rozwoju sieci dróg gminnych na terenie gminy Rudniki na lata 2015 – 2020 PDFZUVII-48-2015.pdf
4. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015-2020 PDFUVII-46-2015.pdf
5. Programu ochrony środowiska dla Gminy Rudniki na lata 2018 – 2022 z perspektywą na rok 2025

PDF01_POŚ_Rudniki_2018-2022.pdf

PDFUIII-12-2018.pdf

6. Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok PDFUXII-86-2015.pdf
7. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudniki na lata 2016-2026 PDFUXIV-105-2016.pdf
8. Gminny Program ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020 PDFUXVI-121-2016.pdf
9. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Subregionu Północnego Opolszczyzny PDFSSPO_Plan_Mobilnosci_v18 08_2.pdf
10. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rudniki PDFUXVI-122-2016.pdf
PDFUXXII-166-2017.pdf
11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego DOCUXXVII-255-06.doc
PDFUXXXV-277-10.pdf
PDFUXXVI-189-2017.pdf
12. Program opieki nad zabytkami Gminy Rudniki na lata 2017 – 2020 PDFUXXIX-208-2017.pdf

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas