logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

„Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno”

Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do realizowanego projektu!

W związku z realizacją projektu „Wsparcie innowacyjności MŚP Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dla kadry menadżerskiej oraz właścicieli firm, których celem jest kształtowanie i rozwój osobistych zasobów oraz narzędzi menadżerskich.

Szkolenia przeznaczone są dla firm z Subregionu Kluczbork-Namysłów-Olesno działających na rynku powyżej 24 m-cy z branży budowlanej, drzewno-papierniczej w tym przemysł meblarski oraz rolno-spożywczej i odbędą się w cyklu 5-ciu dwudniowych szkoleń na przełomie 09.2016 - 05.2017 o tematyce:

1. Organizacja – planowanie i zarządzanie strategiczne w firmie:

 • zbudowanie świadomości biznesowej,
 • schemat planowania strategicznego,
 • analiza otoczenia organizacji,
 • formułowanie misji, wizji i celów strategicznych,

2. Budowa tożsamości organizacji:

 • badanie zaangażowania, wartości,
 • kultury organizacji i stylu przywództwa,
 • zdefiniowanie misji, wizji i wartości oraz ich komunikacja w organizacji,
 • skuteczność osobista w obszarze współpracy,
 • usprawnienie działań organizacji podnoszących jej efektywność,

3. Zarządzanie procesami:

 • narzędzia budowania, analizowania i monitorowania procesów,
 • analiza i optymalizacja procesu,

4. Auto-motywacja i motywowania pracowników:

 • teorie, źródła i metody motywacji,
 • narzędzia motywacji w pracy,
 • motywowanie finansowe i niefinansowe,
 • etapy rozwoju pracownika, poziom motywacji, a styl zarządzania,
 • wypracowanie katalogu motywacyjnego we własnym zespole,
 • kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych w kontekście motywacji

5. Budowanie motywacji w ramach systemu zarządzania:

 • wyznaczanie celów, planowanie, delegowanie i  kontrola.

 
Wynikiem udziału w szkoleniach będzie przygotowanie i opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa.

 Jeżeli byliby Państwo zainteresowani udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego uczestnika i przesłanie go na adres e-mail:


 Więcej informacji udziela Punkt Informacyjny przy Kluczborskim Inkubatorze Przedsiębiorczości pod nr telefonu 77/456-32-60 wew. 103.