Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

Przewodniczący Rady Gminy w Rudnikach informuje o zwołaniu na dzień 29 września 2016  roku /czwartek/ godz. 11.00 XVII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                               
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie przystąpienia Gminy Rudniki do realizacji projektu partnerskiego pn. „Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego” - uchwała Nr XVII/128/2016;
  2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku - uchwała Nr XVII/129/2016;
  3. zmieniającej uchwałę Nr XIV/110/2016 z dnia 17 maja 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu - uchwała Nr XVII/130/2016;
  4. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok - uchwała Nr XVII/131/2016;
  5. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała Nr XVII/132/2016;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej - uchwała Nr XVII/133/2016;
  7. w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „JuniorSport” - uchwała Nr XVII/134/2016.
 5. Informacja o stanie oświaty za rok szkolny 2015 – 2016.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas