Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt.3 ustawy  z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystosci i porządku w gminach (Dz.U. 2012, poz. 391 z póż.zm.) na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Rudniki wymagane jest uzyskanie zezwolenia wydanego przez Wójta Gminy Rudniki.

DOCwniosek

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas