Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

Przewodniczący Rady Gminy informuje o zwołaniu na dzień 28 października 2016  roku /piątek/ godz. 1300   XVIII sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                               
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Podjęcie uchwały:
  1. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rudniki na lata 2015 – 2020 - uchwała Nr XVIII/135/2016;
  2. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystosci i porządku na terenie Gminy Rudniki - uchwała Nr XVIII/136/2016;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Rudnikach - uchwała Nr XVIII/137/2016;
  4. w sprawie zmian w „Planie inwestycji finansowanych z budżetu w 2016 roku” – uchwała Nr XVIII/138/2016;
  5. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok – uchwała Nr XVIII/139/2016;
  6. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XVIII/140/2016;
  7. w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym – uchwała Nr XVIII/141/2016.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas