Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Przebudowa dróg gminnych: ulica Dąbrówka i Rudniki – Jaworzno Polesie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”

Nazwa projektu :
Przebudowa dróg gminnych: Nr 101065 O – ulica Dąbrówka i Nr 101020 O Rudniki – Jaworzno Polesie
 
W dniu 29 grudnia 2010 roku Wójt Gminy Rudniki podpisał umowę z Marszałkiem Województwa Opolskiego o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn.:Przebudowa dróg gminnych: Nr 101065 O – ulica Dąbrówka i Nr 101020 O Rudniki – Jaworzno Polesie”
 
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
Oś priorytetowa                      Transport
Działanie                                  Infrastruktura drogowa
Poddziałanie                            Drogi lokalne
 
Wartość projektu 1 389 766,34 zł
Projekt jest współfinansowany w 85% - kwota 1 166 949,13 zł - ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 jest jednym z narzędzi realizacji Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego. Głównym celem RPO WO 2007-2013 jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa opolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.
 
W ramach projektu zostanie wykonana podbudowa tłuczniowa i nawierzchnia asfaltowa na drogach gminnych o łącznej długości 2,0275 km wraz z odwodnieniem.
 
Realizacja projektu przyniesie wymierne korzyści w postaci poprawy warunków jazdy i bezpieczeństwa uczestników ruchu, zwiększenia atrakcyjności terenów w bezpośrednim sąsiedztwie drogi, poprawy dostępu do terenów inwestycyjnych oraz skrócenia czasu przejazdów.
W chwili obecnej jest przygotowywana dokumentacja przetargowa.
 
Stan drogi przed realizacją projektu
 
P1000327.jpeg P1000330.jpeg P1000332.jpeg P1000334.jpeg
Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas