Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Program WFOŚiGW w Opolu dla osób fizycznych

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

 

Część 1 - EKO-PIEC
Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-PIEC mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (kotłowni lub palenisk o niskiej prawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:

 • kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 • kotły gazowe,
 • kotły na lekki olej opałowy,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,

wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., służące na potrzeby istniejących lokali i budynków mieszkalnych jako podstawowe źródło ciepła, gwarantujące uzyskanie efektu ekologicznego, polegającego na zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. Wymiana źródła ciepła jest obligatoryjnym elementem przedsięwzięcia.

Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne i budynki jednorodzinne położone na terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym planuje wymienić źródło ciepła, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

Forma wsparcia:
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki).

Termin naboru:
Nabór ciągły.

Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/eko-piec

 

Część 2 - EKO-TERM
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-TERM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na termoizolacji domów jednorodzinnych (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).

Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących budynki jednorodzinne położone na terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku, w których planuje wykonać termomodernizację bez wymiany źródła ciepła, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

Forma wsparcia:
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki).

Termin naboru:
Nabór ciągły.

Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/eko-term

 

Część 3 - EKO-DOM
Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego z wymianą źródła ciepła

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu EKO-DOM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na termoizolacji domów jednorodzinnych (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem) wraz z wymianą źródeł ciepła (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:

 • kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),
 • kotły gazowe,
 • kotły na lekki olej opałowy,
 • piece zasilane prądem elektrycznym,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej,

oraz wewnętrznych instalacji c.o. i c.w.u. Nowe źródło ciepła musi pełnić funkcję podstawowego źródła ciepła, służącego uzyskaniu efektu ekologicznego.

Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących budynki jednorodzinne położone na terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku, w których planuje wykonać termomodernizację bez wymiany źródła ciepła, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

Forma wsparcia:
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki).

Termin naboru:
Nabór ciągły.

Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/eko-dom

 

Część 4 - OZE
Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Rodzaje przedsięwzięć:
W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów jednorodzinnych:

 • źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,
 • pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,
 • kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,
 • systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,
 • małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Beneficjenci:
Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących jednorodzinne budynki mieszkalne istniejące bądź w trakcie budowy / lub nieruchomości przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej położonych na terenie województwa opolskiego.
Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym planuje wymienić źródło ciepła, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

Forma wsparcia:
Pożyczki (możliwe jest częściowe umorzenie pożyczki).

Termin naboru:
Nabór ciągły.

Szczegółowe informacje:
http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/pozyczki-dla-osob-fizycznych/oze

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas