Informacja dotycząca zasad funkcjonowania i odbioru odpadów w PSZOK w Rudnikach

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Porozumienie pomiędzy Gminą Rudniki a firmą CERABUD z Łodzi

 

LOGO-PLEZJO.jpeg

AMONITY Z FAUSTIANKI
 
 
Od kilku już lat chwalimy się „naszymi” rudnickimi amonitami, które można wydobyć w wyrobiskach cegielni w Faustiance.
Podjęliśmy stałą współpracę z uczelniami w Opolu, Zielonej Górze oraz Stowarzyszeniem Przyjaciół Nauk o Ziemi PHACOPS w Łodzi. Właśnie na bazie tych wyjątkowych osobliwości przyrodniczych jesteśmy widoczni na wielu forach internetowych dotyczących tematyki paleontologii, na których ludzie wypowiadają się, że amonity z Faustianki są niepowtarzalne m.in. dzięki bardzo dobrze zachowanej masie perłowej.
W związku z tym, że poszukiwacze oraz studenci kierunków paleobiologii bardzo często zwracają się do nas z prośbą o możliwość poszukiwania amonitów, nawiązaliśmy stałą współpracę na podstawie porozumienia pomiędzy Gminą Rudniki a firmą CERABUD S.A. z Łodzi, której własnością jest cegielnia w Faustiance .
Na mocy porozumienia osoby indywidualne oraz wycieczki zorganizowane w celach edukacyjnych powinny:
1) posiadać ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
2) odpowiednio wcześniej poinformować o swojej wizycie, telefonicznie lub e-mailowo,
     firmę CERABUD lub Gminę Rudniki.
Firma CERABUD na mocy porozumienia zapewnia:
1)      wskazanie przez wyznaczonego pracownika miejsca do poszukiwań,
2)      bezpłatnego udostępnienia wykopaliska,
3)      zatrzymanie na własność wydobytych amonitów i innych osobliwości przyrodniczych.
 
Dobrze, że właściciele cegielni  wyrazili zgodę na prowadzenie poszukiwań oraz ewentualnych badań skamieniałości znajdujących się w pokładach wykopalisk w Faustiance.
Możliwość prowadzenia poszukiwań pozwoli na zwiększenie wiedzy nt. prahistorycznych dziejów obszaru rudnickiego, jak również promowania naszej gminy poprzez te wyjątkowe osobliwości przyrody.
 
Zapraszamy do gminy Rudniki, do mini-parku edukacyjnego w Cieciułowie, a także do wirtualnego prahistorycznego świata dla najmłodszych na stronę www.plezjo.rudniki.pl  
 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zaprosić Państwa również do Galerii Osobliwości Przyrodniczych w Rudnikach, która będzie znajdowała się w budynku biblioteki

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas