logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

"Kobieta Sukcesu"

"Kobieta Sukcesu"
Projekt dotyczący możliwości pozyskania przez kobiety dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej!

Jesteś kobietą ? Jesteś bezrobotna i poszukujesz zatrudnienia? Masz co najmniej 30 lat? Chcesz być kobietą sukcesu i pracować na własny rachunek?

Mieszkasz na terenie gminy: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice, Olszanka, Skarbimierz, Głubczyce, Rudniki, Pokój, Świerczów, Wilków.

Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałaś: TAK. Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w projekcie: Kobieta sukcesu! Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw przez KOBIETY w wieku 30 lat i więcej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Centrum Edukacji i Innowacji Sp. z o.o. w partnerstwie z Fundacją Inicjowania Rozwoju Społecznego w ramach Działania 7.3 Zakładanie  działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020,  na podstawie Umowy nr RPOP.07.03.00-16-0053/16-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu. i skierowany dla kobiet pozostających bez pracy powyżej 30 roku życia, które chciałyby spróbować własnych sił i pracować dla siebie.

O dofinansowanie mogą starać się kobiety, które są zainteresowane założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w okresie od XI.2016 do VI.2018 przez co najmniej 12 miesięcy począwszy od daty zarejestrowania działalności gospodarczej zgodnie z branżami strategicznymi województwa opolskiego, generując dodatkowe miejsca pracy.  Oprócz tego zamieszkują obszar jednej z gmin: Wołczyn, Domaszowice, Radłów, Zębowice, Zawadzkie, Kietrz, Baborów, Pawłowiczki, Lubrza, Biała, Korfantów, Łambinowice, Skoroszyce, Kamiennik, Świerczów, Lubsza, Branice, Olszanka, Skarbimierz, Głubczyce, Rudniki, Pokój, Wilków w rozumieniu przepisów KC i  nie są wykluczone z ubiegania się o udzielenie pomocy de minimis, nie posiadały wpisu do rejestru CEIDG, KRS, wpisu o prowadzeniu działalności gospodarczej na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Osoby, które zgłoszą i zakwalifikują się do projektu będą miały szansę otrzymać:

  • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doradztwo
  • jednorazową, bezzwrotną dotację na założenie firmy do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę
  • bezzwrotną pomoc finansową wypłacaną miesięcznie w kwocie  1000 PLN przez okres 6 lub 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej, 
  • wsparcie psychologa i coacha
  • zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dzieckiem

Na kandydatki czeka 60 miejsc w etapie szkoleniowym, a dla 50 najlepszych z nich wsparcie finansowe na uruchomienie działalności.

Jeżeli spełniasz powyższe kryteria, masz zapał i entuzjazm, ale brakuje Ci środków na założenie firmy i rozpoczęcie własnej działalności, ten projekt jest właśnie dla Ciebie.

Projektodawca
Centrum Edukacji i Innowacji sp. z o.o.
ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań
e-mail: kontakt@ceii.pl
tel/fax +48 61 853 36 97

Partner Projektu
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
e-mail: firs@firs.org.pl
tel/fax +48 61 642 94 46

Biuro projektu
ul. Cygana 3/3, 45-131 Opole 

Osoba do kontaktu
Joanna Chojnowska 
tel.: +48 506 597 694
e-mail: j.chojnowska@ceii.pl

 

plakat KOBIETA SUKCESU.jpeg