Nowe miesięczne stawki opłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01-01-2018 r.

logo kino za rogiem.jpeg

gminnyportalmapowy180x1001.jpeg

opolska karta rodziny i seniora.jpeg

nowy_sys_gos_odpadami.jpeg

LOGO-PLEZJO.jpeg

oleski-koszyk.jpeg

LGD - Górna Prosna 120x76.jpeg

logo_1.jpeg

OOL24.jpeg

Znajdź nas na:
Facebook Gminy Rudniki

kmzp.jpeg

logo_kolor_skrot_duze.jpeg

zaloz firme.jpeg

Nowy-PO KL.jpeg

Nowy-RPO.jpeg

plakat2008-09.jpeg

Aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

Zapisz się do newslettera

Informacja

o zwołaniu na dzień 27 stycznia 2017 roku /piątek/ godz. 13.00 XXI sesji Rady Gminy Rudniki, która odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy w Rudnikach.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.                                                      
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XX sesji Rady Gminy Rudniki.
 4. Informacja nt. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudniki.
 5. Podjęcie uchwały:
  1. w sprawie zamiaru likwidacji Punktu Filialnego w Rudniakch podporządkowanego organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dalachowie – uchwała Nr XXI/158/2017;
  2. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego – uchwała Nr XXI/159/2017;
  3. zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej – uchwała Nr XX/I/160/2017.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie sesji.

 

Wyślij kartkę Wójt Odpowiada Znajdź Nas